Maak kennis met onze teams

Raoul van Dort

algemeen directeur

Graag stel ik mij aan u voor. De korte versie is dat ik jurist ben, ervaringsdeskundige op het gebied van letselschade en directeur-eigenaar van Van Dort Letselschade. Maar net zoals ik graag meer van mijn cliënten wil weten en hun beter wil leren kennen, wilt u wellicht ook iets meer van mijn historie en achtergronden weten. Ik vertel het u graag. In 1981, ik was 19, werd ik zelf geconfronteerd met letsel. Mijn jongensdroom om de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda te volgen spatte uiteen toen de ontgroening uit de hand liep en ik met knieletsel uitviel en kort daarna de opleiding moest staken. Ik startte in 1983 met Rechten aan de Universiteit van Maastricht, welke studie ik in 1987 afrondde. Het letsel aan mijn knie sleepte voort en leidde er uiteindelijk toe dat mijn knie werd vastgezet. Tijdens mijn rechtenstudie groeide het besef dat mij iets was overkomen, waar ik echt niet om had gevraagd. Ik ging op zoek naar de mogelijkheden om genoegdoening te krijgen en stelde het Ministerie van Defensie aansprakelijk voor mijn letsel. Na een juridische procedure en een jarenlange discussie werd ik uiteindelijk in het gelijk gesteld. Mijn schade werd door Defensie vergoed. Het was mijn eerste ervaring met letselschade en heeft me sindsdien niet meer losgelaten.

Persoonlijke carrière

Na mijn rechtenstudie doorliep ik nog een fiscale studie en werkte tegelijkertijd enkele jaren als (junior) belastingadviseur. Mijn interesse in de letselschade bleek echter sterker dan de interesse in de fiscaliteit en cijfertjes zodat ik in 1990 de -voor mij- logische overstap maakte naar de letselschadepraktijk. Ik startte voor (toen nog) Bureau Pals een vestiging te Maastricht. Een verdere specialisatie in de letselschadepraktijk volgde min of meer vanzelf en in 1995 werd ik (mede-)directeur-vennoot van (inmiddels) de Pals Groep. Toenemende directie- en managementtaken lieten steeds minder ruimte voor dossierbehandeling en cliëntcontact, hetgeen mij in 2003 deed besluiten een andere weg in te slaan en mijn eigen praktijk te starten in Maastricht, samen met Michel Drok en onze secretariële ondersteuning. Vanaf dat moment was er weer ruimte voor persoonlijke en betrokken benadering van cliënten en deskundige inventarisatie van de problematiek waarmee zij als gevolg van letsel waren geconfronteerd. Het bleek in een behoefte te voorzien.

Auteur

Mijn kennis en ervaringen deel ik graag met anderen, zowel vakinhoudelijk als louter informatief en oriënterend. In de loop der jaren heb ik daartoe niet alleen meerdere wetenschappelijke publicaties en (vak-)boeken gepubliceerd maar ook Het verhaal van letselschade en in 2011 Letsel Verhalen, boeken die vooral bestemd zijn voor slachtoffers van letselschade maar ook voor anderen die met letselschade geen ervaring hebben maar zich daar wel verder in willen verdiepen of mee te maken hebben.

Vrije tijd, nevenfuncties e.d.

Sinds enige tijd ben ik promovendus aan de Universiteit Maastricht. Ik doe onderzoek naar 'Schadevergoeding voor ernstig gekwetste kleine kinderen' welk onderzoek ik binnen afzienbare tijd hoop af te ronden. Daarnaast ben ik verbonden aan de juridische adviescommissie van Hersenletsel.nl een landelijke vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Van kinds-af aan ben ik lid van een prachtige watersportvereniging te Maastricht, WSV Randwijck. Ik heb 26 jaren deel uitgemaakt van het bestuur van deze club waarvan 13 jaren als voorzitter. In oktober 2014 heb ik de voorzittershamer overgedragen aan mijn gewaardeerde opvolger. Mijn periode als voorzitter en bestuurslid werden bekroond met een koninklijke onderscheiding, hetgeen ik zeer waardeer. Inmiddels ben ik voorzitter van de Stichting Profronde Maastricht, die de jaarlijkse Ridderronde organiseert ten behoeve van de stad Maastricht. Een geweldig wielerevenement in het centrum van de stad, waarvan van Dort Letselschade overigens ook al jarenlang sponsor is. In de vrije uren die dan nog resteren probeer ik als doelman ballen te vangen bij handbalvereniging 't Vûur Leste en speel ik sousaphone bij C'est Ça.

    Terug naar overzicht

Fotografie door Hugo Thomassen

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re