Maak kennis met onze teams

Kenny Hassink

letselschade-expert

Graag stel ik mij aan u voor. Tijdens mijn rechtenstudie ontwikkelde ik mijn interesse in het aansprakelijkheidsrecht. In 2006 bracht deze interesse mij middels een stage bij een letselschadekantoor. Hierna was voor mij al snel duidelijk dat ik letselschadezaken wilde behandelen en in 2007 trad ik in dienst bij hetzelfde kantoor. In de jaren die volgden, ben ik nagenoeg landelijk werkzaam geweest als belangenbehartiger vanuit diverse vestigingen en zag ik diverse soorten aansprakelijkheidsdiscussies en letselschades voorbij komen. Het gegeven dat ik daarbij slachtoffers bijstond in een voor hen lastige periode, heb ik als een belangrijk, positief, onderdeel van mijn werk gezien.

In 2014 besloot ik echter dat het tijd was om ook kennis en ervaring op te doen vanuit een andere rol in letselschades. Ik ben toen kort werkzaam geweest op de afdeling claims van het Ministerie van Defensie, maar met ingang van 2015 stapte ik reeds over naar een expertisebureau werkzaam voor verzekeraars. Daar heb ik in opdracht van diverse verzekeraars letselschadezaken behandeld en beoordeeld. Dit heeft mij veel inzichten gegeven in de manier waarop verzekeraars en andere aansprakelijke partijen letselschades bekijken, maar vooral ook wat er nodig is om een bepaald standpunt op een dusdanige manier te onderbouwen, dat een verzekeraar hiervan te overtuigen is.

In de periode dat ik werkzaam was in opdracht van verzekeraars, heb ik regelmatig ervaren dat ik het persoonlijk contact met slachtoffers erg belangrijk vond. Juist deze contacten geven inzichten in de situatie waarin iemand is komen te verkeren na een ongeval of ander incident. Die contacten heeft een verzekeraar, maar ook een expert namens een verzekeraar, niet of (doorgaans) te weinig. Terwijl de verzekeraar juist wel de verantwoordelijkheid heeft om een slachtoffer schadeloos te stellen. Een goede belangenbehartiger die kennis van zaken heeft en op de juiste wijze de verzekeraar kan informeren over de situatie van het slachtoffer (en zijn of haar schade), is dan toch een belangrijk onderdeel van de correcte behandeling van een letselschadedossier.

Ik ben blij dat ik eind 2019 weer terug kon keren in die rol van belangenbehartiger bij Van Dort Letselschade (VDL). Ons kantoor gaat een discussie met een verzekeraar niet uit de weg, zolang het slachtoffer hierbij gebaat is. Daarbij zijn er korte lijntjes met de huisadvocaat. Indien nodig kan een procedure worden gestart. Op deze manier stelt VDL het belang van het slachtoffer voorop en daar zou het bij de behandeling van letselschades altijd om moeten gaan.

Opleiding

In 2008 rondde ik de master privaatrecht af aan de Universiteit Maastricht. Hierna heb ik diverse vakinhoudelijke cursussen gevolgd en symposia bijgewoond. In 2018-2019 heb ik de postacademische specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie gevolgd en afgerond. Tevens ben ik ingeschreven in het register van het NIVRE.

Met mijn collega’s van VDL vindt er regelmatig vakinhoudelijk overleg plaats en jaarlijks worden de nodige cursussen gevolgd om het kennisniveau op peil te houden.

Opvallende rechtstpraak

Een kwestie van interpretatie, hof Arnhem-Leeuwarden

    Terug naar overzicht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV