Ook voor werkgevers!

Wanneer een medewerker van u getroffen is door letsel en uitvalt uit het arbeidsproces, bent u als werkgever verplicht het loon van uw medewerker door te betalen. Daardoor lopen de loonkosten door, terwijl daar geen arbeidsprestatie tegenover staat. Sterker nog, u moet wellicht kosten maken ter vervanging van degene die uitgevallen is. Is iemand anders aansprakelijk voor het letsel van uw medewerker, dan biedt onze wetgeving u als werkgever een beperkt verhaalsrecht in zo’n situatie. Een en ander is geregeld in artikel 6:107a BW.

Als werkgever kunt u dan het doorbetaalde loon tijdens de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker verhalen op de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar. Dat gaat niet vanzelf, daar zullen een aantal stappen toe moeten worden gezet. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn.

Leg uw vraagstuk aan ons voor

Kies het gewenste kantoor:Allereerst zal er duidelijkheid moeten zijn over het aansprakelijkheidsvraagstuk. Is de aansprakelijkheid jegens uw medewerker erkend of was er bijvoorbeeld sprake van een deel “eigen schuld”? In dat laatste geval zal uw vordering slechts worden gehonoreerd voor zover de aansprakelijkheid is erkend. Is dat bijvoorbeeld voor 75% het geval, dan zal ook uw vordering voor 75% worden toegekend.

Ook is van belang rekening te houden met de mate van arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Is hij volledig arbeidsongeschikt, dan kunt u het doorbetaalde loon volledig verhalen (zie echter ook hierna). Is hij echter voor maar 40% uitgevallen dan wordt uw vordering ook beperkt tot die 40%.

Uw vordering wordt voorts beperkt door het zogenaamde civiel plafond. Eenvoudigweg komt dat erop neer dat u alleen het netto deel van het doorbetaalde loon kunt verhalen. De werkgeverslasten zoals loonbelasting, sociale lasten worden dus niet vergoed en blijven voor uw rekening.

Ten slotte is het sinds 2008 ook mogelijk om de kosten die u als werkgever maakt om uw medewerker te laten re-integreren, te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Heeft u bijvoorbeeld een re-integratiecoach ingeschakeld om uw medewerker te begeleiden in zijn werkhervatting, dan kunt u de kosten daarvan meenemen als onderdeel van uw vordering.

De werkgeversvordering bij letselschade vergt dus maatwerk en een adequate beoordeling van alle relevante omstandigheden om datgene waar u als werkgever aanspraak op kunt maken, te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

Wij zullen u daarbij graag behulpzaam zijn en maken dan vanzelfsprekend ook heldere afspraken over de daaraan verbonden kosten.

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV