De omvang van de vergoeding

Voor alle categorieën geldt dat het niet eenvoudig is om te bepalen welke schadevergoeding je uiteindelijk zult krijgen, zeker wanneer sprake is van schade die ook in de toekomst zal blijven bestaan. Hoe schat je dat in, hoe kun je dat onderbouwen en hoe vertaal je dat richting de verzekeraar? Ervaring en deskundigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Juist hierin blijken wij van grote waarde te zijn voor onze cliënten.

Als vuistregel adviseren wij slachtoffers van letselschade in principe nooit zomaar akkoord te gaan met een eventueel eerste schikkingsvoorstel dat door de verzekeraar wordt aangeboden. Laat je goed adviseren en stel de vragen die je hebt. Het gaat immers om jouw letsel en schade die moeten worden gecompenseerd. Is er twijfel over de voorgestelde schikking, dan zijn we graag bereid een second opinion beoordeling of advies te geven.

Wat kost het je?

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re