Welke schade kan verhaald worden?

Ruwweg denken we aan drie soorten schade als gevolg van letsel.

  1. Allereerst aan de directe schade, waarmee wordt bedoeld de extra kosten die door het ongeval zijn veroorzaakt en de extra kosten in de eerste periode van behandeling en herstel. Denk bijvoorbeeld aan teloor gegane spullen als gevolg van het ongeval zoals kleding, juwelen, een bril maar ook aan de kosten van niet vergoede medische behandelingen, vervoerskosten naar het ziekenhuis, kosten van een rolstoel of krukken e.d.

  2. De tweede categorie betreft de gevolgschade, die gedurende een langere periode aan de orde is en mogelijk zelfs blijvend is. Bijvoorbeeld de inkomensschade ofwel het verschil tussen het salaris dat werd verdiend en de WIA-uitkering als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Of de kosten van extra hulp in het huishouden, kosten van hulpmiddelen die blijvend nodig zijn, kosten van aanpassing van de woning, de auto e.d.

  3. De laatste categorie betreft het smartengeld ofwel de vergoeding van de immateriële schade. Dat betreft een min of meer symbolische vergoeding voor de pijn, de smart, de emoties, littekens en dergelijke die als gevolg van het letsel zijn ontstaan. Het is een vergoeding die eigenlijk nooit in echte verhouding staat tot het daadwerkelijk veroorzaakte leed. Het is de zogenaamde ‘kleine pleister op de grote wond’. Toch is het van belang ook aan dit onderdeel van de schade serieuze aandacht te schenken.

De omvang van de vergoeding

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re