“No Cure No Pay”

‘No Cure No pay’ betekent vrij vertaald: geen resultaat, geen nota. Niet voor honorarium, niet voor gemaakte kosten en dergelijke, nergens voor. Honorarium of kosten worden pas gedeclareerd, wanneer inspanningen tot resultaat hebben geleid. En dat is pas als de verzekeraar jou, als slachtoffer, een schadevergoeding of een voorschot op de schadevergoeding uitkeert.

Geen schadevergoeding, geen nota

Het honorarium en de vergoeding van de gemaakte kosten bestaan bij No Cure No Pay uit een vast percentage van de schadevergoeding, in de regel 15% exclusief BTW. Bij deze afspraak loop je dus géén financieel risico. Je hoeft namelijk pas te betalen als er ook resultaat is behaald en je een schadevergoeding ontvangt.

Wanneer No Cure No Pay?

Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden of volgens een slachtoffer sprake is geweest van een medische fout, is niet altijd duidelijk of en in hoeverre aansprakelijkheid zal komen vast te staan. In sommige gevallen is dat zelfs behoorlijk onzeker. Het is dan dus niet duidelijk of er een verzekeraar is die jouw schade zal vergoeden. In dat geval is dan ook onzeker of de kosten van rechtshulp zullen worden vergoed. In zo’n geval kan een no cure no pay afspraak voor jou aantrekkelijk zijn omdat je dan niet het risico loopt dat je een nota krijgt terwijl er misschien geen resultaat kan worden behaald.

Maar no cure no pay c.q. een percentageafspraak kan ook om andere redenen aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer de kans groot is dat we moeten gaan procederen omdat wanneer wij de zaak voorgelegd krijgen, blijkt dat de zaak volledig is vastgelopen. Een juridische procedure gaan we niet uit de weg wanneer die in het belang van onze cliënt is, maar een nadeel is dat de kosten van een procedure behoorlijk kunnen oplopen en die niet vanzelfsprekend worden vergoed. Procederen brengt dus een (behoorlijk) financieel risico met zich mee. Ook dan kan no cure no pay uitkomst bieden en jouw financiële risico als slachtoffer beperken.

Wij beoordelen jouw zaak vooraf en informeren je over de kansen en de risico’s, én over het financiële plaatje waaronder we met elkaar in zee kunnen gaan. Dat hangt af van de feiten van jouw case en de (te verwachten) discussiepunten met de verzekeraar. Soms heeft het de voorkeur dat wij jouw zaak op basis van Personal Cure and Pay- in behandeling nemen, of op basis van uurtarief. Daar informeren we je dan transparant over zodat je een keuze kunt maken.

Wij financieren alle kosten voor

Alle kosten die gemaakt moeten worden voor een goede behandeling van je zaak, zoals de kosten van onze werkzaamheden, medisch advies of een juridische procedure, worden door ons voorgefinancierd. Jij betaalt maximaal het overeengekomen percentage van 15% van de schadevergoeding. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan is dat ons risico.

Staat aansprakelijkheid eenmaal vast, dan moet de verzekeraar ook ons honorarium en onze kosten vergoeden. Wat de verzekeraar betaalt, brengen we niet ook nog eens bij jou in rekening. Dus wat de verzekeraar betaalt, verrekenen we met hetgeen bij jou in rekening kan worden gebracht. Daardoor vallen jouw kosten in de praktijk veelal aanzienlijk lager uit; in veel gevallen hoef je uiteindelijk helemaal niets aan ons te betalen!

Afspraken in een schriftelijke overeenkomst

Wij houden van openheid en van heldere afspraken. Geen kleine lettertjes of verrassingen achteraf. Het spreekt bijna voor zich dat we de gemaakte afspraken dan ook vastleggen in een overeenkomst die in begrijpelijke taal is opgesteld, de zogenaamde schaderegelingsovereenkomst. Dan weten we over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten.

Uitspraak Hoge Raad

Overigens heeft de Hoge Raad in een door ons aangespannen procedure, in 2014 geoordeeld dat onze No Cure No Pay afspraken redelijk zijn en dat het honorarium om die reden in veel gevallen ook volledig moet worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent derhalve dat we in die gevallen echt kosteloos voor jou onze diensten kunnen aanbieden.

Waarom No Cure No Pay?

Als kantoor bieden wij no cure no pay en personal cure and pay afspraken aan, wanneer die afspraken in het belang van het slachtoffer zijn. Maar ook omdat we daarmee resultaten kunnen behalen die anderen laten liggen of niet aandurven vanwege het kostenaspect. Als wij overtuigd zijn van een te behalen resultaat, zijn we ook bereid daarvan het kostenrisico te dragen op basis van deze afspraken. Het slachtoffer zelf is daar immers meestal niet toe in de gelegenheid en kan die kosten doorgaans niet dragen. Zo hebben we in het verleden al veel zaken op deze basis en met succes voor de rechter gebracht en daardoor ook principiële discussies kunnen voeren met verzekeraars, in sommige gevallen zelfs tot aan de Hoge Raad.

Van Dort gaat verder…

Op het moment dat een verzekeraar de kosten van rechtshulp (de kosten van een belangenbehartiger) niet (meer) bereid is te vergoeden, zal een groot deel van de belangenbehartigers de handdoek in de ring gooien of sneller aansturen op een ‘pragmatische’ afwikkeling van de letselschadezaak. Als wij echter overtuigd zijn van een te behalen resultaat, zetten wij door. No Cure no Pay- en Personal Cure and Pay-afspraken maken dat mogelijk .Waar andere letselschadekantoren afhaken, gaat Van Dort Letselschade verder.

Heldere afspraken

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re