“No Cure No Pay”

‘No cure no pay’ betekent vrij vertaald: geen resultaat, geen nota. Niet voor honorarium, niet voor gemaakte kosten en dergelijke, nergens voor. Honorarium of kosten worden pas gedeclareerd, wanneer inspanningen tot concreet resultaat hebben geleid. En dat is pas als de verzekeraar tot betaling overgaat in de vorm van een schadevergoeding of een voorschot daarop.

Ons honorarium en de vergoeding van de gemaakte kosten bestaan dan uit een vast percentage van de schadevergoeding, in de regel 15% exclusief BTW. Bij deze afspraak loop je dus geen financieel risico. Je hoeft immers pas te betalen als er ook resultaat is behaald. Alle kosten die gemaakt moeten worden voor een goede behandeling van je zaak, zoals de kosten van onze werkzaamheden, medisch advies of een juridische procedure, worden door ons voorgefinancierd. Jij betaalt maximaal het overeengekomen percentage, zijn de werkelijke kosten hoger, dan is dat ons risico.

Wij houden van openheid en van heldere afspraken. Geen kleine lettertjes of verrassingen achteraf. Staat aansprakelijkheid eenmaal vast, dan moet de verzekeraar ook ons honorarium en onze kosten vergoeden. Wat de verzekeraar betaalt, brengen we niet ook nog eens bij jou in rekening. Dus wat de verzekeraar betaalt, verrekenen we met hetgeen bij jou in rekening kan worden gebracht. Daardoor vallen jouw kosten in de praktijk veelal aanzienlijk lager uit; in veel gevallen hoef je uiteindelijk helemaal niets aan ons te betalen.

Het spreekt bijna voor zich dat we de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst die in begrijpelijke taal is opgesteld, de zogenaamde schaderegelingsovereenkomst. Dan weten we over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten.

Overigens heeft de Hoge Raad in een door ons aangespannen procedure, in 2014 geoordeeld dat onze no cure no pay afspraken redelijk zijn en dat het honorarium om die reden in veel gevallen ook volledig moet worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent derhalve dat we in die gevallen echt kosteloos voor jou onze diensten kunnen aanbieden.

Maar heeft dat je voorkeur, dan kun je ons natuurlijk ook inschakelen op basis van een vast uurtarief.

Op basis van uurtarief

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV