Personal Cure and Pay

In het kort komt Personal Cure and Pay erop neer dat wanneer onze inschakeling niet succesvol is, jij ons niks hoeft te betalen, net als bij ‘no cure no pay’. Is er een mogelijkheid de kosten van onze inschakeling te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar, dan doen we dat op basis van het gebruikelijke uurtarief. Wordt onze nota door de verzekeraar volledig voldaan, dan wordt er bij de cliënt c.q. bij jou niets meer in rekening gebracht. Mochten er redenen of omstandigheden zijn waardoor onze nota niet volledig door de verzekeraar wordt vergoed, zoals bij een juridische procedure of bij gedeeltelijke eigen schuld, dan wordt dat deel bij jou in rekening gebracht, echter ten hoogste tot het afgesproken percentage, in de regel 15% exclusief BTW van het bereikte resultaat.

Deze door ons ontwikkelde honorariumafspraak is een variant op no cure no pay en wordt door veel van onze cliënten gekozen. Een nadere en meer uitvoerige toelichting kunnen we desgevraagd bieden. Op basis van jouw keuze, leggen wij de honorariumafspraak vast in een in begrijpelijke taal opgestelde overeenkomst, zonder verdere ‘kleine lettertjes’.

Lees meer over de achtergrond van Personal Cure and Pay

Heldere afspraken

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re