Personal Cure and Pay

Bij een Personal Cure and Pay-afspraak hoef jij ons niks hoeft te betalen, als onze inschakeling niet succesvol is. Net als bij een ‘No Cure No pay’-afspraak. Wanneer de kosten van onze werkzaamheden volledig worden voldaan door de aansprakelijke verzekeraar, ben je ons óók niets verschuldigd. Wanneer ben je dan wellicht wel iets verschuldigd? Wij leggen het hierna verder uit.

Geen schadevergoeding, geen kosten

Als wij geen schadevergoeding voor jou realiseren, ben je ons niets verschuldigd. Wanneer wij op enig moment moeten concluderen dat het niet gaat lukken om een schadevergoeding voor jou te realiseren, ontvang je dus geen factuur van ons kantoor. Dat is het risico dat wij als kantoor nemen.

Volledige vergoeding nota door verzekeraar, ook geen kosten

Wij financieren onze kosten voor, maar ook de kosten van door ons ingeschakelde andere partijen, zoals een medisch adviseur of van een advocaat (als we besluiten tot een procedure bij de rechtbank). Lukt het ons om aansprakelijkheid rond te krijgen, waar we ons uiteraard voor zullen inspannen, dan kunnen we onze kosten verhalen op de aansprakelijke verzekeraar en hoef je ons ook niets te betalen. Alléén wanneer het niet zou lukken onze kosten volledig te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar, wordt het deel dat niét vergoed wordt in rekening gebracht. Dat deel beperken we echter tot een bedrag van 15% (excl. BTW) van hetgeen we voor jou hebben gerealiseerd aan schadevergoeding, dus ook als het bedrag van de niet vergoede kosten veel hoger is. Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer geprocedeerd moet worden bij de rechtbank, dan worden de kosten maar voor een deel of (wanneer je verliest) niet vergoed.

Wanneer is duidelijk of je iets moet betalen?

Aan het einde van de letselschadezaak wordt pas duidelijk of de verzekeraar alle kosten volledig betaalt. Wij informeren jou daar uiteraard over. Op dat moment is ook duidelijk hoe groot de schadevergoeding is die jij zult gaan ontvangen. Mocht het zo zijn dat een gedeelte van de kosten onbetaald blijft, dan wordt dat gedeelte verrekend met de schadevergoeding die je ontvangt aan het einde van het letselschadetraject. En ten hoogste tot het afgesproken percentage van (doorgaans) 15% excl. btw van de door ons voor jou gerealiseerde schadevergoeding.

Je zult dus nooit tussentijds al hoeven opdraaien voor onze kosten of kosten van derde partijen. Wij financieren alle kosten voor. Ook wanneer wij bijvoorbeeld (samen) besluiten naar de rechter te stappen om gelijk te krijgen.

Afspraken in een schriftelijke overeenkomst

Wij houden van openheid en van heldere afspraken. Geen kleine lettertjes of verrassingen achteraf. Het spreekt bijna voor zich dat we de gemaakte afspraken dan ook vastleggen in een overeenkomst die in begrijpelijke taal is opgesteld, de zogenaamde schaderegelingsovereenkomst. Dan weten we over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten.

Waarom Personal Cure and Pay?

Als kantoor bieden wij no cure no pay en personal cure and pay afspraken aan, wanneer die afspraken in het belang van het slachtoffer zijn. Maar ook omdat we daarmee resultaten kunnen behalen die anderen laten liggen of niet aandurven vanwege het kostenaspect. Als wij overtuigd zijn van een te behalen resultaat, zijn we ook bereid daarvan het kostenrisico te dragen op basis van deze afspraken. Het slachtoffer zelf is daar immers meestal niet toe in de gelegenheid en kan die kosten doorgaans niet dragen. Zo hebben we in het verleden al veel zaken op deze basis en met succes voor de rechter gebracht en daardoor ook principiële discussies kunnen voeren met verzekeraars, in sommige gevallen zelfs tot aan de Hoge Raad.

Van Dort gaat verder…

Op het moment dat een verzekeraar de kosten van rechtshulp (de kosten van een belangenbehartiger) niet (meer) bereid is te vergoeden, zal een groot deel van de belangenbehartigers de handdoek in de ring gooien of sneller aansturen op een ‘pragmatische’ afwikkeling van de letselschadezaak. Als wij echter overtuigd zijn van een te behalen resultaat, zetten wij door. No Cure no Pay- en Personal Cure and Pay-afspraken maken dat mogelijk .Waar andere letselschadekantoren afhaken, gaat Van Dort Letselschade verder.

Lees meer over de achtergrond van Personal Cure and Pay

Op basis van uurtarief

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re