Op basis van uurtarief

Indien je ons liever inschakelt op basis van een vast uurtarief, is dat uiteraard ook mogelijk. In dat geval zullen wij de door ons verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in beginsel en op basis van ons uurtarief bij jou in rekening brengen. Dat is dus ongeacht het resultaat.

Voor zover wij onze nota kunnen declareren bij de verzekeraar, zullen wij dat uiteraard doen en hetgeen de verzekeraar vergoedt in mindering brengen op jouw nota. Wordt de nota volledig betaald door de verzekeraar, dan hoef je ons dus niets te betalen. Is dat niet zo, dan komt het niet betaalde deel voor jouw rekening.

De kosten van onze inschakeling zijn helaas niet altijd volledig verhaalbaar op de wederpartij. Bijvoorbeeld wanneer naar de rechter moet worden gestapt, zijn de te maken kosten maar voor een deel verhaalbaar en dan nog alleen wanneer de rechter dat toewijst.  Of bij zogenaamde ‘eigen schuld’; dan wordt onze nota slechts vergoed voor het deel dat aansprakelijkheid vast staat. Is er bijvoorbeeld sprake van 25% eigen schuld, dan staat de aansprakelijkheid vast voor 75% en wordt onze nota ook voor 75% vergoed. Het niet vergoede deel komt dan voor jouw eigen rekening.

Aan de afspraak op basis van uurtarief, zit dus het risico dat (het deel van) de kosten en honorarium dat niet wordt betaald door de verzekeraar, bij jou in rekening worden gebracht.

Kiest je voor inschakeling tegen uurtarief, dan wordt ook die keuze vastgelegd in een zogenaamde schaderegelingsovereenkomst die qua formulering helder en duidelijk is.

Personal Cure And Pay

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV