Op basis van uurtarief

Bij een overeenkomst op basis van uurtarief kunnen wij de door ons verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van ons uurtarief bij jou in rekening brengen. Dat is dus ongeacht het resultaat van onze werkzaamheden, ook als we onverhoopt niet succesvol zijn geweest of als de schadevergoeding beperkt is. Echter, voor zover mogelijk zullen wij onze kosten declareren bij de verzekeraar. Hetgeen de verzekeraar vergoedt brengen wij uiteraard niet meer bij jou in rekening. In de meeste gevallen worden uiteindelijk al onze kosten vergoed door de verzekeraar en hoef je ons niets te betalen. Lukt het ons, om welke redenen dan ook, niet om onze nota volledig op de verzekeraar te verhalen, dan komt het niet-betaalde deel voor jouw rekening.

Wanneer op basis van uurtarief?

Wij adviseren doorgaans een overeenkomst op basis van uurtarief in letselschadezaken waarin vrij zeker is dat aansprakelijkheid van een verzekeraar zal komen vast te staan en bovendien het verband tussen het letsel (de schade) en het ongeval duidelijk is. In die gevallen kan echter vaak ook worden gekozen voor Personal Cure And Pay.

Afspraken in een schriftelijke overeenkomst

Wij houden van openheid en van heldere afspraken. Geen kleine lettertjes of verrassingen achteraf. Het spreekt bijna voor zich dat we de gemaakte afspraken dan ook vastleggen in een overeenkomst die in begrijpelijke taal is opgesteld, de zogenaamde schaderegelingsovereenkomst. Dan weten we over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten.

No Cure No Pay

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re