Moelijke zaken

In toenemende mate krijgen wij lastige of vastgelopen dossiers ter beoordeling voorgelegd. Vaak hebben anderen zich daar dan al de tanden op stuk gebeten, met onvoldoende of zelfs geen resultaat voor het slachtoffer. Of het betreft zeer complexe gevallen waarbij er bijvoorbeeld discussie is over de aansprakelijkheid of over de vraag of het letsel wel (echt) een gevolg is van het ongeval. Ook komt het voor dat de aard van het letsel of de jonge leeftijd van het slachtoffer de vaststelling van de schade bemoeilijkt. Waar anderen er dan niet in slagen tot een adequate oplossing te komen, lukt ons dat in vele gevallen wel en tot tevredenheid van alle betrokken partijen.

Wij zijn altijd bereid om een dossier te analyseren. Het resultaat blijkt bij herhaling zeer verrassend te kunnen zijn, voor het slachtoffer! En komen we tot de conclusie dat wij helaas geen toegevoegde waarde (meer) kunnen bieden, dan zeggen we dat ook. Transparantie en eerlijkheid in communicatie, hebben we immers ook hoog in ons vaandel staan.

Rechtsbijstandverzekeraars

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re