Onafhankelijk?!

Een oud Hollands spreekwoord leert: Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt!

Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en zullen dus geen overeenkomst met verzekeraars sluiten over ons honorarium of wat dan ook. Dat andere belangenbehartigers dat wel doen zoals het aangaan van de zogenaamde Piv-overeenkomst, waarbij de belangenbehartiger o.a. meteen een voorschot op zijn honorarium betaald krijgt als hij zich bij de verzekeraar meldt, is niet onze keuze. Dat zou immers onze onafhankelijkheid kunnen aantasten.

Dat we echter proberen om zoveel als mogelijk van ons honorarium te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar zodat we dat niet bij jou c.q. bij onze cliënt in rekening hoeven te brengen, doet daar niet aan af. Dat is de verplichting die we op ons nemen bij alle honorariumafspraken die we aanbieden of met elkaar aangaan!

Lijst met partijen die zich aan de PIV-overeenkomst hebben verbonden.

Veelgestelde vragen

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV