Kies je letselschadespecialist met zorg

Als je de vergoeding wilt krijgen waar je recht op hebt en niet het onderspit wilt delven in de discussie met de verzekeraar, adviseren wij een letselschadespecialist in de arm te nemen. Het aanbod daarin is de laatste jaren sterk toegenomen. Wie past het beste bij jou?

Hoe bepaal je jouw keuze?

Het is lastig aan te geven waar je op moet letten bij het maken van je keuze. Dat is immers voor een deel ook persoonlijk. Bovendien is het voor iemand die niet thuis is in de ‘juridische jungle’ van letselschade moeilijk te beoordelen wat goed of niet goed is. Kennis en ervaring zijn moeilijk ‘aan de buitenkant’ te beoordelen. De eerste indruk bij het eerste contact dat je met jouw belangenbehartiger hebt, vormt vaak een goede basis. Je hebt snel genoeg in de gaten of er een ‘klik’ is met die persoon en of hij daadwerkelijk betrokken is bij hetgeen jou overkomen is. Kijkt hij te zeer naar de klok, is hij vooral bezig met de honorariumafspraken die je met hem moet maken of geeft hij op een andere wijze de indruk niet echt geïnteresseerd te zijn in jouw problematiek, dan is het wellicht beter eens verder te kijken.

Informeer ook bij anderen naar de bekendheid of ervaringen met de betreffende belangenbehartiger. Positieve mond-tot-mondreclame is vaak een goede raadgever. Net als het eigen ‘onderbuikgevoel’. Kies voor een belangenbehartiger waar je alle vertrouwen in hebt. Vertrouwen is immers de basis waarop de ‘relatie’ met jouw belangenbehartiger steunt.

Onze werkwijze.

Empathisch, ervaren, eigenzinnig.

Kies je voor ons, dan hechten wij er in ieder geval aan om persoonlijk met je kennis te maken. Op basis daarvan kunnen we je de verdere gang van zaken schetsen en informeren over jouw positie, je rechten, de eventuele kansen maar ook de risico’s. Aldus kunnen we ons beter verplaatsen in jouw positie en samen toewerken naar een passende oplossing of genoegdoening. Niet in elke kwestie bestaat die genoegdoening alleen uit een zak geld. Soms is er bijvoorbeeld de uitgesproken wens terug te keren in de maatschappij na een periode van arbeidsongeschiktheid. Dan proberen we dat samen te realiseren om daarna de eventueel resterende schade vast te stellen en daarvoor een passende vergoeding te realiseren.

Daarbij kunnen we bogen op jarenlange ervaring en (juridische) kennis van zaken. Wij weten hoe ‘het spel’ gespeeld wordt en zijn in staat namens jou de beste troeven op het juiste moment in te zetten of uit te spelen.

Onze onafhankelijkheid ten opzichte van verzekeraars geeft ons de vrijheid van verzekeraars afwijkende standpunten in te nemen of te ontwikkelen in het belang van het slachtoffer, onze cliëntèle. Ook de door ons ontwikkelde honorariumafspraak Personal Cure & Pay is ontstaan op basis van creativiteit en eigenzinnigheid in het belang van het slachtoffer.

Moeilijke zaken

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Vacatures

Juridisch secretaresse (32 uur), locatie Maastricht

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re