Second opinion.

Steeds vaker worden wij benaderd om een dossier te beoordelen dat eerst door een andere belangenbehartiger is begeleid. Soms is de aanleiding twijfel over de gang van zaken bij de vorige belangenbehartiger (duurt allemaal erg lang, de belangenbehartiger is slecht bereikbaar, er is alleen telefonisch contact geweest enz.) maar soms ook ligt er een concreet schikkingsvoorstel waarover het slachtoffer twijfelt.

Ontvang kosteloos onze second opinion.

Kies het gewenste kantoor:Wij zijn graag bereid onze visie te geven over de gang van zaken, een schikkingsvoorstel of andere concrete vragen als ons die worden voorgelegd. De eerste en meer globale beoordeling is kosteloos. We komen dan tot een visie op basis waarvan we kunnen aangeven of en zo ja op welke wijze we toegevoegde waarde kunnen bieden, welke kosten met de eventuele verdere beoordeling gemoeid zijn en kunnen aangeven hoe we concreet een en ander kunnen realiseren. Gaan we vervolgens met elkaar in zee, dan maken we heldere afspraken over het vervolgtraject, en ook over de daarmee gemoeide kosten.

Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en kunnen we ons samen richten op datgene waar het om gaat.

Onze ‘opinion’.

In onze beoordeling en advies betrekken we uiteraard de specifiek voorgelegde vragen en geven we zo mogelijk aanvullende tips of advies vanuit onze deskundigheid en ervaring.Het is vervolgens aan jou daar een vervolg aan te geven of een besluit over te nemen. Misschien wil je overstappen naar ons, dan zullen we je daarin begeleiden en je de mogelijkheden daartoe schetsen.

Maar misschien geeft onze visie je ook aanleiding nog eens met je eigen belangenbehartiger te overleggen en nieuwe openingen te creëren. Het gaat ons erom dat wanneer je onze visie vraagt, die je verder helpt, hoe dan ook.

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV