Second opinion.

Ontvang kosteloos onze second opinion

Steeds vaker worden wij benaderd een dossier te beoordelen dat eerst door een andere belangenbehartiger is begeleid. Soms ligt er al een concreet schikkingsvoorstel waarover het slachtoffer twijfelt. In andere gevallen is de aanleiding twijfel over de gang van zaken bij de vorige belangenbehartiger. Redenen kunnen zijn dat het allemaal erg lang duurt, de belangenbehartiger slecht bereikbaar is of omdat er geen duidelijke standpunten worden ingenomen richting de verzekeraar. Ook horen wij wel eens dat er geen vertrouwen meer is in de belangenbehartiger.

Wij zijn dan graag bereid onze visie te geven over de gang van zaken, de ingenomen standpunten, een schikkingsvoorstel of andere concrete vragen. Deze eerste en meer globale beoordeling is geheel vrijblijvend.

Vul het formulier in en krijg antwoord binnen 2 werkdagen.

Naar welk kantoor wil je mailen?

Onze beoordeling

In onze beoordeling en advies betrekken we uiteraard de specifiek voorgelegde vragen en geven we zo mogelijk aanvullende tips of advies vanuit onze deskundigheid en ervaring. We komen dan tot een visie op basis waarvan we kunnen aangeven of en zo ja op welke wijze we toegevoegde waarde kunnen bieden.

Hoe verder?

Het is vervolgens aan jou daar een vervolg aan te geven of een besluit over te nemen. Misschien wil je overstappen naar ons, dan zullen we je daarin begeleiden en je de mogelijkheden daartoe schetsen.

Maar misschien geeft onze visie je ook aanleiding nog eens met je eigen belangenbehartiger te overleggen en nieuwe openingen te creëren. Het gaat ons erom dat onze visie je uiteindelijk verder helpt, hoe dan ook.

Gaan we vervolgens met elkaar in zee, dan maken we heldere afspraken over het vervolgtraject. Ook geven wij dan aan op welke basis wij onze dienstverlening kunnen aanbieden. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en kunnen we ons samen gaan richten op datgene waar het om gaat.

Contactgegevens

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

De Dikke Pech

Ons Privacystatement

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exemplaren!

mr. R.M.J.T. van Dort re